4.000.000 ₺
4.000.000 ₺

M²: 3000

Arsa

2.347.373 ₺
2.347.373 ₺

M²: 2148

Arsa, Konut