(TAPU) Tapu Nedir?

TAPU, Türkiye’de edinilen gayrimenkulün mülkiyet hakkını doğrulayan bir belgedir. İşlemi teyit eden ve elde edildikten sonra, Türk gayrimenkulünün tam sahibi olarak tanınan belgedir.

          TAPU’da ne tür veriler belirtilmiştir?

1 — İl
2 — İlçe
3 — Mahalle
4 — Köyü
5 — Sokağı
6 — Mevkii
7 — Pafta no
8 — Ada no
9 — Parsel no
10 — Mülkiyet Türü Niteliği
11 — Fotoğraf
12, 13, 14 — Ölçümler
15 — Sınır sınırı
16 — Arazi ve arazi üzerinde bitmiş bina için taşınmaz mülkiyet hakları
17 — Arazi ve arazi üzerinde bitmemiş bina için taşınmaz mülkiyet hakları
18 — Zaman paylaşımı. Kesirli / zamanlı sahiplik (bağımsız birim sadece bir yılın belirli bir süresine aittir)
19 — Satın alma fiyatı
20 — Mülkün Türü (“ Bina ” veya “ İnşaat Alanı ”)
21 — Hisse / Toplam olarak gösterilen arazide pay
22 — Blok (Bina, Köşk) Sayısı
23 — Kat Sayısı
24 — Daire, ev numarası
25 — Mülkün elde edilmesinin nedeni (örneğin, “Satış”, “Bağış” veya “Eski”Alıcı ve satıcıyla ilgili bilgiler dahil)
26 — Sahip veya Sahiplerin İsmi (birden fazla kişi aynı mülke sahip olabilir; bu durumda ilgili payları bu bölümde gösterilecektir)
27— Kamu Sicili’nde satış sözleşmesinin yerine ilk koordinat
28 — Sayfa No. Kamu Satış Sicili’nde satış sözleşmesinin konumunun ikinci koordinatı
30 — Giriş No. Kamu Sicili’nde satış sözleşmesinin yerini üçüncü koordinat
31 — Kayıt tarihi
32 — İşlem Numarası (her işleme bir numara verilir)
33 — Kadastro kaydındaki sayı
34 — Başlık devir tarihi (TAPU’nun tescili)
35 — TAPU Ofisi Başkanının imzası veya onun adına imzalama yetkisi bulunan bir kişi

Türkiye’de satın alınan gayrimenkul için evrak işlenmesini gerçekleştiren ve denetleyen tek resmi devlet organı Kadastro Dairesi ve TAPU’dur. Bu organizasyon, işlemin yasallığının ve şeffaflığının devlet garantörüdür.

Sözleşmenin imzalanmasından ve gayrimenkul tesciline başlamak için gerekli olan tüm prosedürlerin uygulanmasından sonra, ajans, müvekkilinin vekili tarafından, belgelerini TAPU ve mülkün bulunduğu şehir ve bölgenin Kadastro ofisine verir.

Yabancı ülke vatandaşları için ilgili denetleme kurumlarından olumlu cevaplar alındıktan ve ilgili vergi ve harçların ödenmesinden sonra Alıcı, ana ünvanı teslim alır, tapunun mülkiyetini (TAPU) kaydederek, satıcının devredilmesini teyit eder.

          Kırmızı ve mavi TAPU’lar var.

Mavi bir TAPU’nun farklı yasal anlamları olabilir:

  • Tarım Arazileri
  • Arsa inşa etmek
  • Arsa inşa etmek (arsa üzerinde zaten bir ev var)
  • Mavi TAPU çok yaygın değildir.

Kırmızı TAPU, daha yaygın kullanılır. Bir apartman dairesinde veya bir projede bir ev satın alırsanız kırmızı bir TAPU alırsınız. Türkiye’de bir ev satın alan yabancıların çoğu kırmızı TAPU alır.

2 tür kırmızı TAPU var. İlk kırmızı TAPU, “İrtifak Kat” türündendir. Bu tip, araziye ve bitmemiş binaya yasal olarak sahip olduğunuzu gösterir.

TAPU ofisinde sözleşmeyi imzaladığınızda satın alma işleminin sonunda ikinci kırmızı TAPU’ yu alırsınız. Bu TAPU, “Kat Mülkiyeti” tipindedir ve arazinin ve bitmiş binanın yasal sahibi olduğunuzu gösterir.

TAPU, unvanı, satın alma ve satış sözleşmesinin sona ermesinden sonra mahkemede herhangi bir kimse tarafından itiraz edilemeyen zamansız ve mutlak mülkiyet hakkının kurulmasını ifade eder. Bir veya daha fazla kişi veya tüzel kişi gayrimenkul sahibi olabilir.

 

          İSKAN Nedir?

İSKAN — Mülkün işletmeye kabulünün devlet sertifikası (mülk kullanım izni)

2014′ ten bu yana İnşaat Firmaları binaya ait İSKAN belgesini almakla yükümlüdür.

Bu gereksinim kontroller neticesinde gerekli görüldü. Şimdi, İSKAN olmadan, şehir şebekesine, elektrik şebekesine ve gaz boru hattına yeni bir mülkün bağlanması imkansız. Ancak tüm İnşaat Firmaları yasalara uymuyor. Ne yazık ki, piyasada ISKANI olmayan birçok daire var. Bu nedenle, Türkiye’de mülk satın alırken kendi güvenliğiniz için  sizi tatsız sürprizlerden kurtaracak profesyonel bir şirket ile çalışmanız önemlidir.

STEP IN Gayrimenkul taşınmaza ait tüm belgeleri dikkatlice kontrol eder ve sadece ISKAN ile hazır projeler satar. Uzun süredir çalıştığı ve birçok firma içerisinden sadece güvenilir şirketler ile çalışmaktadır.